Állam

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Politeia (magyar)
Main Author:
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: 2014
Series:A kútnál, ISSN 0866-0328
Platón összes művei kommentárokkal
Subjects:
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
Description
Item Description:Az Állam (a mű eredeti címe nehezen adható csak vissza magyarul, hiszen a Politeia a görög poliszra, illetve a polisz ügyeivel való foglalatosságra, a politikára utal, nem a mai értelemben vett államra) Platón egyik főműve, egyúttal természetesen - az egyetemes filozófiatörténetnek is egyik legfontosabb munkája. Gondolati gazdagsága szinte páratlan, hiszen nemcsak a politikafilozófia egyik alapműve, nemcsak társadalomelméleti traktátus, nemcsak az etikai kérdések egyik legeredetibb megközelítése, sőt szinte az etikai problémák egyik első meglátója-megfogalmazója, de tartalmazza Platón metafizikáját és ismeretelméletét is, módszere révén pedig (a mű a platóni dialógusok közöl való, Szókratész "beszélget" benne társaival, tanítványaival, partnereivel) a logika és a dialektika mesterműve is. A mai értelemben véve is hosszú mű természetesen nem egységes alkotás, értelmezése fölöttébb fogós feladat (Whitehead szerint az egész filozófiatörténet nem más, mint kommentár Platón e művéhez), de az kétségtelen, hogy ez a munka árul el legtöbbet a platóni filozófiából, egyúttal a legjobb bevezetés is abba. Híres hatodik könyvében található a barlanghasonlat, az ideák világának nagyszerű és szépirodalmilag is remek előadása-bemutatása, innen válik érthetővé nemcsak doxa (vélekedés) és episztémé (tudás) megkülönböztetése, de a metafizikai valók mivolta, sőt az értékek hierarchiája és mibenléte is. Természetesen történelmi szempontból is alapmű az Állam, hisz Platón a klasszikus polisz dekadenciája idején többek közt - azért írta meg, hogy mintegy újjáteremtse az "igazi" poliszt, bemutatva annak "valódi" berendezkedését. A zseniális filozófiai mű ezúttal Steiger Kornél fordításában jelent meg, a művet pedig Németh György és a fordító értő utószava zárja.
Physical Description:579 p.
Bibliography:Bibliogr.: p. 577-579.
ISBN:978-963-9777-23-1
ISSN:0866-0328