Rendszerváltások kortársa és kutatója : Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: ELTE Eötvös K. ; Budapest, 2013
Subjects:
Related Items:Constituent unit: "Kezdetben volt a kert": opac-EUL01-000806143
Constituent unit: A "nyilas nők" vizuális emlékezete: opac-EUL01-000820920
Constituent unit: A Belügyminisztérium szakmai véleménye az 1970-es évek végén az NSZK-ban és Olaszországban elkövetett emberrablásokról: opac-EUL01-000820890
Constituent unit: A Fryer-ügy: opac-EUL01-000807347
Constituent unit: A Földművelésügyi Minisztérium átszervezése az 1890-es évek második felében: opac-EUL01-000806139
Constituent unit: A Független Kisgazdapárt szervezeti felépítése, 1930-1944: opac-EUL01-000806398
Constituent unit: A Gazdasági Főtanács (1945-1949): opac-EUL01-000806436
Constituent unit: A Kirov-gyilkosság nyomozóbizottságok, politikai prekoncepciók és a valóság: opac-EUL01-000820887
Constituent unit: A Kádár-féle ellenforradalomról: opac-EUL01-000807348
Constituent unit: A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a névmagyarosításban a két világháború között: opac-EUL01-000806389
Constituent unit: A Szociáldemokrata Párt Rendező Gárdájának megszervezése: opac-EUL01-000806443
Constituent unit: A Szovjetúnióról alkotott kép változása (1945-1950): opac-EUL01-000806437
Constituent unit: A bizalom mint legitimációs erőforrás: opac-EUL01-000807358
Constituent unit: A fordulatig vezető út Budapest és Bécs viszonya (1959-1964): opac-EUL01-000807352
Constituent unit: A földreform és társadalmi hatásai Az 1945. évi földreform: opac-EUL01-000806430
Constituent unit: A hároméves terv propagandája a rádióban: opac-EUL01-000806456
Constituent unit: A kínai kivételesség kérdése: opac-EUL01-000820894
Constituent unit: A magyar rendszerváltáés néhány nemzetközi politikai komponenséről: opac-EUL01-000807355
Constituent unit: A magyar sors: opac-EUL01-000806396
Constituent unit: A magyar-csehszlovák kulturális egyezmény Tanulmány és dokumentumközlés: opac-EUL01-000806420
Constituent unit: A második világháború utáni magyarországi tanügyigazgatás (1945-1950): opac-EUL01-000806441
Constituent unit: A népbírósági eljárásjog és szankciórendszere: opac-EUL01-000806429
Constituent unit: A szociáldemokraták rendszerkritikája az Ún. Bethlen-Peyer-paktum megkötése után: opac-EUL01-000806382
Constituent unit: A szovjetek egyik legjelentősebb magyarországi fogolykoncentráló központja - Baja (1944-1945): opac-EUL01-000806438
Constituent unit: A titoktalanítás útvesztői Széljegyzetek a második világháború utáni magyar titkosszolgálati iratok forrásértékéhez: opac-EUL01-000820932
Constituent unit: A totális diktatúra kezdetének napja: opac-EUL01-000806450
Constituent unit: Adalékok Izsák Lajos munkásságának historiográfiájához: opac-EUL01-000820912
Constituent unit: Adalékok a sajtójogi kodifikáció 1945 utáni históriájához: opac-EUL01-000806442
Constituent unit: Antall József a Horthy-rendszer jellegéről és Horthy Miklós személyének megítéléséről: opac-EUL01-000807357
Constituent unit: Az 1928-as szentgotthárdi fegyverbotrány nemzetközi összefüggései: opac-EUL01-000806385
Constituent unit: Az 1938-as emlékév előkészületei Székesfehérvárott: opac-EUL01-000806394
Constituent unit: Az 1956-os antisztálinista felkelés: opac-EUL01-000807349
Constituent unit: Az első fegyveres alakulatoktól a Nemzeti Néphadseregig A keletnémet állam újrafegyverkezése (1945-1956): opac-EUL01-000820889
Constituent unit: Az elveszett kontextus Fogalmi "magány" az iskolaállamosítási törvényben (1948): opac-EUL01-000806447
Constituent unit: Az állampolgárság ügye 1847-ben én 1867-ben: opac-EUL01-000806121
Constituent unit: Burgonyacukor Demecserről - 1945 nyarán: opac-EUL01-000806422
Constituent unit: Bálbojkott és politikai kultúra. Egy társas életi botrány következményei és magyarázata: opac-EUL01-000806120
Constituent unit: Bűn és bűnösök az 1919 utáni Magyarországon: egy kutatás tézisei: opac-EUL01-000806150
Constituent unit: Egy dicstelen lap karunk történetéből Politikai okokból indított eljárások hallgatók ellen 1951 és 1956 között: opac-EUL01-000806461
Constituent unit: Egy korszak végén? Futball és politika (avagy hevenyészett kisportrék egy trénerről és egy kvázi státusférfiről): opac-EUL01-000820909
Constituent unit: Egyházpolitikusok: opac-EUL01-000807337
Constituent unit: Falusi életképek Tolna megyéből a kollektivizálás után: opac-EUL01-000806434
Constituent unit: Fedőneve: "Marcsa" és "Sándor" Az Államvédelmi Hatóság építkezései a kistarcsai és a recski internálótáborban (1949-1950): opac-EUL01-000806453
Constituent unit: Fekete Hollók Megjegyzések egy rendőrségi akció geneziséhez: opac-EUL01-000807338
Constituent unit: Győztes és vesztes Csehszlovákia és Magyarország (1944-1946): opac-EUL01-000806416
Constituent unit: Háború és örök béke. Babits Mihály és az ellenkulturális modernizáció kísérlete 1918 nyarán: opac-EUL01-000806148
Constituent unit: Három dokumentum a szerzetesrendek feloszlatásának végrehajtásáról 1950. augusztus-szeptember: opac-EUL01-000806448
Constituent unit: Híradók és dokumentumfilmek a Rákosi-korszakban: opac-EUL01-000806458
Constituent unit: Hóhérok és börtönök. Adalékok a hóhér szerepéhez a tömlöcöztetési gyakorlatban: opac-EUL01-000806117
Constituent unit: I. Ferenc takarékossági kísérlete a pazarló udvar megzabolázására: opac-EUL01-000806134
Constituent unit: Jászi Oszkár publicisztikai írásainak néhány sajátossága: opac-EUL01-000806146
Constituent unit: Kultúrverseny a békéért (1950.augusztus 15. - október 15.) Kulturális programok a totális politikai propaganda szoltálatában: opac-EUL01-000806459
Constituent unit: Károlyi Gyula gróf és a Horthy-rokonság: opac-EUL01-000806388
Constituent unit: Kéthly Anna és Schlachta Margit hozzászólása az Országos Társadalompolitikai Társaság ankétján 1928-ban: opac-EUL01-000806384
Constituent unit: Köztársaságielnök-választás Magyarországon 2012-ben: opac-EUL01-000807360
Constituent unit: Lőre és máslás: opac-EUL01-000806119
Constituent unit: Minden igazi geográfus Mekkája A Londoni Földrajzi Társaságtól a Királyi Földrajzi Társaságig: opac-EUL01-000807363
Constituent unit: Mindszenty József bíboros útja Felsőpetényből Budára (1956.október 30-31.): opac-EUL01-000807339
Constituent unit: Néhány elvi kérdés és néhány paradoxon 1956 kapcsán: opac-EUL01-000807345
Constituent unit: Olasz parasztkatonák az első világháborúban: opac-EUL01-000807364
Constituent unit: Politikai harcok, nemzetgyűlési választás Kiskunhalason, 1945-1947: opac-EUL01-000806423
Constituent unit: Párhuzamos sorsok történésznek lenni a Szovjetunióban és Magyarországon : (Ruszlan Szkinnyikov és Perényi József portréjához): opac-EUL01-000820946
Constituent unit: Reakciósnak lenni: opac-EUL01-000807361
Constituent unit: Savanyú történet citrusfélék meghonosításának kísérlete Magyarországon az 1950-es évek elején: opac-EUL01-000807336
Constituent unit: Személyiség és történelem 20. századi magyar politikusok példáján: opac-EUL01-000820915
Constituent unit: Thaly Kálmán és a milleniumi hét emlékoszlop: opac-EUL01-000806137
Constituent unit: Tisza István a földtulajdonról és az agrártársadalomról: opac-EUL01-000806142
Constituent unit: Tábornokok az Ideiglenes Nemzeti Kormányban (1944-1945): opac-EUL01-000806402
Constituent unit: Tíz éve túszhelyzetben: opac-EUL01-000806413
Constituent unit: Vallások és oktatás Argentínában a függetlenné válás korszakában: opac-EUL01-000807362
Constituent unit: Volt egyszer egy "Magyarország" Egy politikai hetilap kezdetei az 1960-as években: opac-EUL01-000807354
Constituent unit: Wallenberg elhurcolása 1945 januárjában: opac-EUL01-000806401
Constituent unit: Wilhelm Heye tábornok a Reichsheer főparancsnokának "nem hivatalos" dél-ameriki körútja 1929-ben: "privát visit" Argentínában és Chilében, meghiúsult titkos látogatási terv Bolíviába és Brazíliába: opac-EUL01-000807365
Constituent unit: Államok közötti magatartáskódex a közép-kelet-európai kisebbségpolitikában (Javaslat, 1997. szeptember): opac-EUL01-000806412
Constituent unit: Álomjárás és valóság Adalékok Hantos László értelmiségi habitusához: opac-EUL01-000806414
Constituent unit: Életmód és mentalitás, népi gyógyítás a 18. századi Magyarországon: opac-EUL01-000806118
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Central Reading Hall

Holdings details from BTK Central Reading Hall
Call Number: Copy: Collection: Status:
R-57/T 151300 (KO) történelem raktárban Circulating  Place a Hold
R-57/T 158678 (KO) történelem raktárban Circulating  Place a Hold

Libr. of the Inst. of History

Holdings details from Inst. of Historical Studies
Call Number: Copy: Collection: Status:
74.054 95529 (Hi) Központ - olvasóterem Short loan  Eml. - Izsák Lajos
74.054/1 102486 (Hi) Központ - raktár Circulating  Place a Hold

Library of Faculty of Law

Holdings details from Library of the Faculty of Law
Call Number: Copy: Collection: Status:
MJ 16.878 125910 (Jog) Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Non-circulating