Háborúk, békék, terroristák : Székely Gábor 70 éves

Saved in:
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2012
Related Items:Constituent unit: "A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő...": opac-EUL01-000855395
Constituent unit: "A történeti kutatásnak a legendák lerombolására kell törekednie." : Hans Delbrück és az I. világháborús német stratégia: opac-EUL01-000855420
Constituent unit: Antikolonialista felkelés kirobbantása Algériában és az első reakciók: opac-EUL01-000855372
Constituent unit: A szakszerűségtől a marxizmusig. : az orosz történetírás útja a 19. század végén, 20. század elején: opac-EUL01-000855418
Constituent unit: Az új nemzetállamok Kelet-Európában - az etnikai tisztogatás, mint legitimáció?: opac-EUL01-000855378
Constituent unit: Az Angol-Orosz Bizottság megalakulása, 1924-1925: opac-EUL01-000855403
Constituent unit: Ausztria újrafegyverkezése és részvétele az NSZK újrafegyverkezésében: opac-EUL01-000855388
Constituent unit: A marxi kritikai társadalomelmélet : kialakulása, fejlődése, teljesítményei és érvényessége a globális kapitalizmus korában: opac-EUL01-000855406
Constituent unit: A Kominform és Jugoszlávia: opac-EUL01-000855374
Constituent unit: A Stubenringtől Limanowáig : Arthur Arz von Straussenburg altábornagy a keleti fronton (1914. szeptember - 1914. december): opac-EUL01-000855379
Constituent unit: A trianoni békét követő revíziós elképzelések első időszaka (a II. világháborúig): opac-EUL01-000855417
Constituent unit: A globalitás - tapasztalatok és - értelmezések a Horthy-korszakban: opac-EUL01-000855402
Constituent unit: Az angol női választójogi mozgalom kibontakozása 1908-ig: opac-EUL01-000855382
Constituent unit: A magyar-portugál diplomáciai kapcsolatok újrakötése: opac-EUL01-000855392
Constituent unit: A lengyel elnökség - "Európa lelkiismeret furdalása?": opac-EUL01-000855413
Constituent unit: A KOMINFORM magyarországi értekezlete: opac-EUL01-000855371
Constituent unit: A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyesülete: opac-EUL01-000855377
Constituent unit: A gazdaság jellemzői a függetlenné váló Dél-Amerikában : Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay: opac-EUL01-000855408
Constituent unit: Az MSZMP és a munkástanácsok: opac-EUL01-000855400
Constituent unit: Francia eszme német termőtalajon : a gobinizmus: opac-EUL01-000855421
Constituent unit: Huddersfieldtől Oxfordig - Harold Wilson gyermek- és ifjúkora 1916-1934: opac-EUL01-000855394
Constituent unit: Háború és béke : Barcza György és az első világháború: opac-EUL01-000855399
Constituent unit: Líbia története az olasz gyarmati korszakban, 1911-1947: opac-EUL01-000855369
Constituent unit: Mi történt a szovjet kolhoz-modellel Magyarországon? : egy adaptációs kísérlet vázlatos története: opac-EUL01-000855422
Constituent unit: Megjegyzések a német nemzetté válás és az egység kérdéséhez: opac-EUL01-000855385
Constituent unit: Nazional-comunismo come russificazione culturale e come spoliticizzazione: opac-EUL01-000855398
Constituent unit: Párhuzamos életrajzok : Viktor Kienböck és Szerényi József az osztrák és a magyar gazdaságban: opac-EUL01-000855404
Constituent unit: Raoul Wallenberg mentési akciói Szálasi politikája ellen: opac-EUL01-000855411
Constituent unit: Van-e Európa? Létezik-e Latin-Amerika? : két kontinentális tudat analízise: opac-EUL01-000855426
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Libr. of the Inst. of History

Call Number: Copy: Collection: Status:
74.043 95514 (Hi) Központ - olvasóterem Available (Rövid kölcsönzés) Eml.
74.043/1 95515 (Hi) Központ - raktár Available  Place a Hold

University Library and Archive

Call Number: Copy: Collection: Status:
564006 564006 EK raktár 4 Due Date: 2020.12.10. 23:59  Place a Hold