Háborúk, békék, terroristák : Székely Gábor 70 éves

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author:
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2012
Subjects:
Related Items:Constituent unit: "A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni." Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről: opac-EUL01-000855140
Constituent unit: "A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő...": opac-EUL01-000855395
Constituent unit: "A történeti kutatásnak a legendák lerombolására kell törekednie." Hans Delbrück és az I. világháborús német stratégia: opac-EUL01-000855420
Constituent unit: A KOMINFORM magyarországi értekezlete: opac-EUL01-000855371
Constituent unit: A Kominform és Jugoszlávia: opac-EUL01-000855374
Constituent unit: A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyesülete: opac-EUL01-000855377
Constituent unit: A Stubenringtől Limanowáig Arthur Arz von Straussenburg altábornagy a keleti fronton (1914. szeptember - 1914. december): opac-EUL01-000855379
Constituent unit: A Tengerentúl szerepe a 19. és a 20. század spanyol alkotmányaiban (1808-1978): opac-EUL01-000855228
Constituent unit: A francia-német kapcsolatok a leszerelési konferencia időszakában: opac-EUL01-000855143
Constituent unit: A gazdaság jellemzői a függetlenné váló Dél-Amerikában Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay: opac-EUL01-000855408
Constituent unit: A globalitás - tapasztalatok és - értelmezések a Horthy-korszakban: opac-EUL01-000855402
Constituent unit: A lengyel elnökség - "Európa lelkiismeret furdalása?": opac-EUL01-000855413
Constituent unit: A magyar-portugál diplomáciai kapcsolatok újrakötése: opac-EUL01-000855392
Constituent unit: A marxi kritikai társadalomelmélet kialakulása, fejlődése, teljesítményei és érvényessége a globális kapitalizmus korában: opac-EUL01-000855406
Constituent unit: A nemzetiszocialista sajtótermékek felemelkedése Németországban: opac-EUL01-000855145
Constituent unit: A szakszerűségtől a marxizmusig. az orosz történetírás útja a 19. század végén, 20. század elején: opac-EUL01-000855418
Constituent unit: A szárnysegédi státusz szabályozása a francia haderőben a forradalomtól a császárságig: opac-EUL01-000855148
Constituent unit: A trianoni békét követő revíziós elképzelések első időszaka (a II. világháborúig): opac-EUL01-000855417
Constituent unit: A történelem használatáról: opac-EUL01-000855166
Constituent unit: Antikolonialista felkelés kirobbantása Algériában és az első reakciók: opac-EUL01-000855372
Constituent unit: Ausztria újrafegyverkezése és részvétele az NSZK újrafegyverkezésében: opac-EUL01-000855388
Constituent unit: Az Angol-Orosz Bizottság megalakulása, 1924-1925: opac-EUL01-000855403
Constituent unit: Az MSZMP és a munkástanácsok: opac-EUL01-000855400
Constituent unit: Az Osztrák-Magyar Monarchia etnoregionalista átszervezésének tervezete: opac-EUL01-000855180
Constituent unit: Az amerikai külpolitika kontinuitása Reagan elnöksége idején a mini-hidegháború és Magyarország: opac-EUL01-000854936
Constituent unit: Az angol női választójogi mozgalom kibontakozása 1908-ig: opac-EUL01-000855382
Constituent unit: Az új nemzetállamok Kelet-Európában - az etnikai tisztogatás, mint legitimáció?: opac-EUL01-000855378
Constituent unit: Clara Zetkin und Stockholm 1917: opac-EUL01-000855178
Constituent unit: Egy elfelejtett diplomata Szergej Juljevics Vitte (1849-1915): opac-EUL01-000855133
Constituent unit: Először az EU élén a 2011-es magyar elnökség: opac-EUL01-000855155
Constituent unit: Francia eszme német termőtalajon a gobinizmus: opac-EUL01-000855421
Constituent unit: George Canning, egy "körön kívülről jött" politikus: opac-EUL01-000855134
Constituent unit: Huddersfieldtől Oxfordig - Harold Wilson gyermek- és ifjúkora 1916-1934: opac-EUL01-000855394
Constituent unit: Háború és béke Barcza György és az első világháború: opac-EUL01-000855399
Constituent unit: Líbia története az olasz gyarmati korszakban, 1911-1947: opac-EUL01-000855369
Constituent unit: Megjegyzések a német nemzetté válás és az egység kérdéséhez: opac-EUL01-000855385
Constituent unit: Mi történt a szovjet kolhoz-modellel Magyarországon? egy adaptációs kísérlet vázlatos története: opac-EUL01-000855422
Constituent unit: Nazional-comunismo come russificazione culturale e come spoliticizzazione: opac-EUL01-000855398
Constituent unit: Nyitott vagy zárt társadalom fordulatok a 20. század első felében: opac-EUL01-000855146
Constituent unit: Pakisztán és Kína stratégiai kapcsolatainak fejlődése Pervez Musarraf kormányzása alatt (1999-2008): opac-EUL01-000855181
Constituent unit: Propagandagépezet a fasiszta Olaszországban: opac-EUL01-000854932
Constituent unit: Putyin külpolitikájának első tíz éve: opac-EUL01-000855157
Constituent unit: Párhuzamos életrajzok Viktor Kienböck és Szerényi József az osztrák és a magyar gazdaságban: opac-EUL01-000855404
Constituent unit: Raoul Wallenberg mentési akciói Szálasi politikája ellen: opac-EUL01-000855411
Constituent unit: Szovjet elképzelések a második világháború utáni Magyarországról: opac-EUL01-000855024
Constituent unit: Teleki Pál tréfás rajzai és versezetei a világföldrajzhoz: opac-EUL01-000855152
Constituent unit: Természetjog kontra történelem: Leo Strauss Edmund Burke-ről: opac-EUL01-000855137
Constituent unit: Van-e Európa? Létezik-e Latin-Amerika? két kontinentális tudat analízise: opac-EUL01-000855426
Constituent unit: Zsákutcában a magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái, 1945-1949: opac-EUL01-000855162
Constituent unit: Államszocializmus, rendszerváltás, kordiagnózisok adalékok a kelet-európai jelenkor-történet értelmezéséhez: opac-EUL01-000855027
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Libr. of the Inst. of History

Holdings details from Inst. of Historical Studies
Call Number: Copy: Collection: Status:
74.043 95514 (Hi) Központ - olvasóterem Available (Rövid kölcsönzés) Eml. - Székely Gábor
74.043/1 95515 (Hi) Központ - raktár Available  Place a Hold
74.043/2 102005 (Hi) Központ - raktár Available  Place a Hold

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
564006 564006 EK raktár 4 Available  Place a Hold