A történettudomány szolgálatában : tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Budapest ; Győr : Magyar Országos Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 2012
Subjects:
Related Items:Constituent unit: "A bíboros már nem lakik nálunk" Mindszenty József bíboros érsek távozása a budapesti amerikai nagykövetségről (1971. szeptember 28.): opac-EUL01-000853695
Constituent unit: "A moralitásnak, ennek a hatalmas erkölcsi forrásnak egy egész nép vált részesévé..." (A politikus Antall József az 1956-os forradalomról és szabadságharcról): opac-EUL01-000853701
Constituent unit: "A nagy réghý dicsiretes magýar gýókérbóll ký nőtt szép ágh..." Berényi György báróságára írt Gratuláció: opac-EUL01-000853442
Constituent unit: "Magyar színekkel ékesített két zászló" a kőbányai lebegővasút József nádor jelenlétében tartott átadásán (1827): opac-EUL01-000853456
Constituent unit: "Mi újság a piacon?" közellátási helyzetkép a rádióban 1946: opac-EUL01-000853727
Constituent unit: "Szenvedély és szemmérték" Fred Sinowatz, a történész: opac-EUL01-000853704
Constituent unit: "Örökül a jövő nemzedékeknek" (A folyamatosságról a magyar történetírásban): opac-EUL01-000853386
Constituent unit: "Özvegy Koltschakné" (Sophie Koltschak) levele "Nagyméltóságú Horthy tengernagy úrnak, Magyarország kormányzójának": opac-EUL01-000853521
Constituent unit: A Kádár-rendszer alkotmányossága (szempontok): opac-EUL01-000853702
Constituent unit: A Tildy-kormány politikája: opac-EUL01-000853708
Constituent unit: A brit, a francia, a német és a szovjet diplomácia a II. világháború előestéjén: opac-EUL01-000853537
Constituent unit: A béke mint a hatalmi propaganda eszköze Jagelló (II.) Ulászló és Szapolyai (I.) János uraolkodása idején: opac-EUL01-000853445
Constituent unit: A dési sókamara gazdálkodása a 16. század közepén egy adalék Fráter György gazdaságpolitikájához: opac-EUL01-000853398
Constituent unit: A katolikus egyház elleni koncepciós perek Magyarországon (1946-1972): opac-EUL01-000853733
Constituent unit: A kubai forradalom előtörténetéhez a Kubai Aprista Párt (1933-1937): opac-EUL01-000853463
Constituent unit: A magyar ellenállás legitimista hercegnője: Odescalchi Károlyné: opac-EUL01-000853482
Constituent unit: A magyar közgondolkodás osztrák-képe az újkorban: opac-EUL01-000853373
Constituent unit: A magyar külpolitika és az Anschluss-kérdés 1927-1932 között: opac-EUL01-000853489
Constituent unit: A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében: opac-EUL01-000853409
Constituent unit: A nyugdíj (Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztériumaiban szolgáló magyar tisztviselők nyugdíja): opac-EUL01-000853515
Constituent unit: A népbírósági jog és a budapesti népbíróság működése 1945-1950: opac-EUL01-000853735
Constituent unit: A szovjet-jugoszláv viszony kérdése az SZKP KB Elnökségének ülésein (1955-1958) dokumentumok: opac-EUL01-000853726
Constituent unit: A víz a háztartásban: opac-EUL01-000853696
Constituent unit: Adalék a helytartótanács 1769. évi reformjához Albert szász-tescheni herceg első helytartói évei és 1768. évi előterjesztése: opac-EUL01-000853410
Constituent unit: Adalékok a 17. századi győri otthonok berendezéséhez és díszítéséhez - végrendeletek és inventáriumok tükrében: opac-EUL01-000853407
Constituent unit: Az elismert vállalati nyugdíjpénztárak: opac-EUL01-000853483
Constituent unit: Az emigrációs politika új útjai az 1956-os forradalom után kísérlet a magyar emigráció megnyerésére és felbomlasztására az 1956-os forradalmat követően: opac-EUL01-000853692
Constituent unit: Az állami pénzügyigazgatás és főúri szolgálat kettőssége a kamarai hivatalviselő, főúri familiáris Rauch Dániel: opac-EUL01-000853397
Constituent unit: Bécsi kereskedők keleti irányú kapcsolatrendszere és pozsonyi partnerei a 16. században: opac-EUL01-000853447
Constituent unit: Deák zalai tisztelői a Deák Ferenc nevelési alapítvány első évtizede (1840-1850): opac-EUL01-000853459
Constituent unit: Egy magyar arisztokrata útja a 20. századi politikai pártokban: opac-EUL01-000853518
Constituent unit: Egy nagykőrösi nemes győri kapcsolatai a 17. század közepén: opac-EUL01-000853396
Constituent unit: Egy török illetéklista tanulságai: opac-EUL01-000853406
Constituent unit: Emlékirat és napló, avagy emlékirat a naplóban: opac-EUL01-000853508
Constituent unit: Forradalom előtt - avagy nagymagyar út Moszkva felé? néhány gondolat Szekfű Gyula 1945 utáni szerepvállalásáról: opac-EUL01-000853724
Constituent unit: Franciaország keleti nyitási politikája 1966-ban: opac-EUL01-000853706
Constituent unit: Gondolatok a progresszió fogalmáról: opac-EUL01-000853380
Constituent unit: Hungarológia, finnugrisztika és Kelet-Európa-kutatás Németországban egy kulcskérdés, két válasz és néhány tartalmi következmény: opac-EUL01-000853377
Constituent unit: Hűséges oligarchák: opac-EUL01-000853425
Constituent unit: Jugoszlávia felosztása 1941-ben: opac-EUL01-000853730
Constituent unit: János Zsigmond végrendelete (1567) és végrehajtása (1571) a végrehajtásról szóló forráskiadás kérdése: opac-EUL01-000853422
Constituent unit: Katolikus missziók a balkánon XI. Ince pápasága idején (1676-1689):A csúcsponttól a pusztulásig: opac-EUL01-000853412
Constituent unit: Királynék fogságban Tinódi egy félreértett históriás énekéről: opac-EUL01-000853401
Constituent unit: Kommunikáció a válságban - válság a kommunikációban? "Oroszpánik" Budapesten az őszirózsás forradalom idején: opac-EUL01-000853686
Constituent unit: Két politikai fordulat - két oktatási párthatározat (Oktatáspolitika 1950-1954): opac-EUL01-000853712
Constituent unit: Két város, két politika, egy végeredmény Pécs és Szeged zsidótlanítása 1944-ben: opac-EUL01-000853487
Constituent unit: Kísérlet a magyar társadalom totális megszervezésére, 1933-1936: opac-EUL01-000853683
Constituent unit: Kísérlet az önálló magyar hadtudomány megteremtésére 1790-1867: opac-EUL01-000853458
Constituent unit: Különös közjogi felhatalmazások (1944-1949): opac-EUL01-000853725
Constituent unit: Látogatás Batthiány Lajos gróf Vas vármegyei uradalmának elpusztult levéltáraiban a dobrai, a szalónaki, a tótmaráci és az ikervári uradalmakról 1850-ben felvett leltárak levéltári jegyzékei: opac-EUL01-000853461
Constituent unit: Miniszterbuktatás 1871-ben Horvát Boldizsár igazságügy-miniszter lemondása: opac-EUL01-000853484
Constituent unit: Mohács előtt... Zala megye Jagelló-kori történetének vázlata: opac-EUL01-000853394
Constituent unit: Nyugati nyitás a magyar agrárpolitikában az 1960-as években: opac-EUL01-000823212
Constituent unit: Prohászka Ottokár a XIII. Országos Katolikus Nagygyűlésen, 1920. október: opac-EUL01-000853480
Constituent unit: Reprezentáció Regensburgban 1664-ben: opac-EUL01-000853402
Constituent unit: Részleges közkegyelem 1959-ben és 1960-ban: opac-EUL01-000853729
Constituent unit: Szent emlékezetű Miksa király privilégiuma a Szepesi Kamarától Sárospataknak: opac-EUL01-000853416
Constituent unit: Szövetséges versenyfutás Németország és Ausztria ellenőrzéséért: opac-EUL01-000853705
Constituent unit: Szőlőbirtok és oklevéladás a középkori Magyarországon: opac-EUL01-000853418
Constituent unit: Tito 1947-es magyarországi látogatásának előzményei: opac-EUL01-000853689
Constituent unit: Városok a csőd szélén? a magyarországi szabad királyi városok eladósodásának hátteréhez: opac-EUL01-000853405
Constituent unit: Örök vesztesek avagy örök nyertesek? felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben: opac-EUL01-000853414
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Folyóiratolvasó, Foreign Language Shelf, Olvasóterem és Szabadpolc gyűjteményeibe tartozó példányok nem raktáriak, ezeket vegye le a polcról.

Libr. of the Inst. of History

Holdings details from Inst. of Historical Studies
Call Number: Copy: Collection: Status:
73.984 95.429/012 (Hi) Központ - olvasóterem Available (Rövid kölcsönzés) Eml. - Gecsényi Lajos
73.984/1 95.430/012 (Hi) Központ - raktár Available  Place a Hold
73.984/2 98909 (Hi) Központ - raktár Available  Place a Hold

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
943.9T88 566843 Szabadpolc Available
579232 579232 EK raktár 4 Available  Place a Hold