Zhongguo jiu shu ye bai nian

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: Book
Language:Chinese
Published: Beijing : Ke xue chu ban she, 2005
Series:Huaxia ying cai ji jin xue shu wen ku
Subjects:
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id opac-EUL01-000762632
institution L_159
EUL01
spelling Xu Yan 1963- 880-01
Zhongguo jiu shu ye bai nian Xu Yan zhu 880-02
Beijing Ke xue chu ban she 2005 880-03
iii, 853 p. 24 cm
Huaxia ying cai ji jin xue shu wen ku 880-04
本书以中国古旧书业史为背景,依次叙述了百余年来燕京旧书业和江南旧书业的风貌,略影了北京、南京、扬州、苏州、杭州、上海等历史文化名城的旧书业风情和旧书市场。
Bibliogr. a jegyzetekben.
könyv
TÁMOP
könyvkiadás könyvterjesztés kínai 19-20. sz.
Book industries and trade China
100-01 徐雁 1963-
245-02 中国旧书业百年 徐雁著
260-03 北京 科学出版社 2005
490-04 华夏英才基金学术文库
Huaxia ying cai ji jin xue shu wen ku
EUL01
language Chinese
format Book
author Xu Yan (1963-)
spellingShingle Xu Yan (1963-)
Zhongguo jiu shu ye bai nian
Huaxia ying cai ji jin xue shu wen ku
TÁMOP
könyvkiadás -- könyvterjesztés -- kínai -- 19-20. sz.
Book industries and trade -- China
author_facet Xu Yan (1963-)
author_sort Xu Yan 1963-
title Zhongguo jiu shu ye bai nian
title_short Zhongguo jiu shu ye bai nian
title_full Zhongguo jiu shu ye bai nian Xu Yan zhu
title_fullStr Zhongguo jiu shu ye bai nian Xu Yan zhu
title_full_unstemmed Zhongguo jiu shu ye bai nian Xu Yan zhu
title_auth Zhongguo jiu shu ye bai nian
title_sort zhongguo jiu shu ye bai nian
series Huaxia ying cai ji jin xue shu wen ku
series2 Huaxia ying cai ji jin xue shu wen ku
publishDate 2005
publishDateSort 2005
physical iii, 853 p. ; 24 cm
isbn 7030140826
callnumber-raw EKI/IRT54
callnumber-search EKI/IRT54
topic TÁMOP
könyvkiadás -- könyvterjesztés -- kínai -- 19-20. sz.
Book industries and trade -- China
topic_facet TÁMOP
könyvkiadás -- könyvterjesztés -- kínai -- 19-20. sz.
Book industries and trade -- China
könyvkiadás
Book industries and trade
könyvterjesztés
illustrated Not Illustrated
first_indexed 2023-12-26T13:57:23Z
last_indexed 2023-12-29T18:32:51Z
recordtype opac
publisher Beijing : Ke xue chu ban she
_version_ 1786638417697701889
score 13,3595705
generalnotes General_Note:本书以中国古旧书业史为背景,依次叙述了百余年来燕京旧书业和江南旧书业的风貌,略影了北京、南京、扬州、苏州、杭州、上海等历史文化名城的旧书业风情和旧书市场。
bibliography Bibliogr. a jegyzetekben.