Zhongguo Jing ju shu yao

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: Book
Language:Chinese
Published: Jinan : Shandong da xue chu ban she, 2001
Subjects:
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id opac-EUL01-000759973
institution L_159
EUL01
spelling Gao Xin 880-01
Zhongguo Jing ju shu yao Gao Xin zhu 880-02
Jinan Shandong da xue chu ban she 2001 880-03
3, 3, 338 p. 21 cm
本书是一本面向外国留学生和国内青年读者的通俗读物,介绍了中国京剧的产生、发展、行当、服装、音乐、化妆、流派、演员和剧目等有关情况。
könyv
TÁMOP
színház kínai pekingi opera EUL10000546890 Y
színház kínai történet EUL10000564279 Y
100-01 高新
245-02 中囯京剧述要 高新著
260-03 济南 山东大学出版社 2001
EUL01
language Chinese
format Book
author Gao Xin
spellingShingle Gao Xin
Zhongguo Jing ju shu yao
TÁMOP
színház -- kínai -- pekingi opera
színház -- kínai -- történet
author_facet Gao Xin
author_sort Gao Xin
title Zhongguo Jing ju shu yao
title_short Zhongguo Jing ju shu yao
title_full Zhongguo Jing ju shu yao Gao Xin zhu
title_fullStr Zhongguo Jing ju shu yao Gao Xin zhu
title_full_unstemmed Zhongguo Jing ju shu yao Gao Xin zhu
title_auth Zhongguo Jing ju shu yao
title_sort zhongguo jing ju shu yao
publishDate 2001
publishDateSort 2001
physical 3, 3, 338 p. ; 21 cm
isbn 7560722245
callnumber-raw EKI/MUV55
callnumber-search EKI/MUV55
topic TÁMOP
színház -- kínai -- pekingi opera
színház -- kínai -- történet
topic_facet TÁMOP
színház -- kínai -- pekingi opera
színház -- kínai -- történet
színház
pekingi opera
történet
illustrated Not Illustrated
first_indexed 2022-01-31T05:51:19Z
last_indexed 2022-03-11T06:19:47Z
recordtype opac
publisher Jinan : Shandong da xue chu ban she
_version_ 1726979492897882116
score 13,341745
generalnotes 本书是一本面向外国留学生和国内青年读者的通俗读物,介绍了中国京剧的产生、发展、行当、服装、音乐、化妆、流派、演员和剧目等有关情况。