Xian dai pai shi xuan

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:现代派诗选
Other Authors:
Format: Book
Language:Chinese
Published: Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2002
北京 : 人民文学出版社
Series:Da xue sheng bi du
大学生必读
Subjects:
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id opac-EUL01-000758110
institution L_159
EUL01
spelling Xian dai pai shi xuan Lan Dizhi bian xuan 880-01
Beijing Ren min wen xue chu ban she 2002 880-02
34, 13, 356 p. 21 cm
Da xue sheng bi du 880-03
本书介绍了现代派形成的历史渊源、流派特征、演变与评价等;编选了现代派的诗作200首左右。
Bibliogr. a jegyzetekben
könyv
TÁMOP
kínai irodalom modern költészet
Lan Dizhi vál. és szerk. 880-04
现代派诗选 蓝棣之编选
北京 人民文学出版社 2002
大学生必读
700-04 蓝棣之 编选
Da xue sheng bi du
EUL01
language Chinese
format Book
author2 Lan Dizhi, vál. és szerk.
author_facet Lan Dizhi, vál. és szerk.
author_sort Lan Dizhi
title Xian dai pai shi xuan
spellingShingle Xian dai pai shi xuan
Da xue sheng bi du
大学生必读
TÁMOP
kínai irodalom -- modern költészet
title_short Xian dai pai shi xuan
title_full Xian dai pai shi xuan Lan Dizhi bian xuan
title_fullStr Xian dai pai shi xuan Lan Dizhi bian xuan
title_full_unstemmed Xian dai pai shi xuan Lan Dizhi bian xuan
title_auth Xian dai pai shi xuan
title_alt 现代派诗选
title_sort xian dai pai shi xuan
series Da xue sheng bi du
大学生必读
series2 Da xue sheng bi du
publishDate 2002
publishDateSort 2002
physical 34, 13, 356 p. ; 21 cm
isbn 7-02-003643-0
callnumber-raw EKI/IR208
callnumber-search EKI/IR208
topic TÁMOP
kínai irodalom -- modern költészet
topic_facet TÁMOP
kínai irodalom -- modern költészet
kínai irodalom
modern költészet
illustrated Not Illustrated
first_indexed 2023-07-16T13:59:22Z
last_indexed 2023-07-31T03:33:18Z
recordtype opac
publisher Beijing : Ren min wen xue chu ban she
北京 : 人民文学出版社
_version_ 1772897905949016064
score 13,347909
generalnotes General_Note:本书介绍了现代派形成的历史渊源、流派特征、演变与评价等;编选了现代派的诗作200首左右。
bibliography Bibliogr. a jegyzetekben