"Fons, skepsis, lex" : Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Szeged : SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék Szegedi Középkorász Műhely, 2010
Subjects:
Related Items:Constituent unit: "Estado Medieval" az állam középkori fogalma az újabb ibér-félszigeti szakirodalomban: opac-EUL01-000818893
Constituent unit: "Kettős hitű" fejedelmek gondolatok Géza fejedelem hite kapcsán: opac-EUL01-000818866
Constituent unit: A "Landus jelentés" kéziratai: opac-EUL01-000818854
Constituent unit: A "sirmioni hunok" egy muszlim katonai kötelék a XII. századi magyar királyi erőkben: opac-EUL01-000818923
Constituent unit: A Kárpát-medence X-XI. századra keltezett településeinek fém- és eszközkészletei vázlat: opac-EUL01-000819775
Constituent unit: A bizánci-perzsa kapcsolatok egy különleges pillanata Maurikios császár és II. Khusrau koalíciója (590-591): opac-EUL01-000819783
Constituent unit: A báni joghatóság Szlavóniában és a Dráván túl: opac-EUL01-000820010
Constituent unit: A ciszterci rend kezdeteinek vitatott kérdései a Szepességben: opac-EUL01-000820008
Constituent unit: A kőrösi comes terrestisek tevékenysége a XV. században: opac-EUL01-000818847
Constituent unit: A nádori oklevéladás kezdeti szakasza: opac-EUL01-000820002
Constituent unit: A veszprémvölgyi monostor tizedjövedelméről: opac-EUL01-000818855
Constituent unit: Adatok a X. századi magyarság gazdálkodásához és életmódjához: opac-EUL01-000820011
Constituent unit: Az 1340-es évek árvizei, vízállás-problémái és környezetük különös tekintettel az 1342. és az 1343. évre: opac-EUL01-000818935
Constituent unit: Az eljárásjog a Sváb tükörben: opac-EUL01-000818851
Constituent unit: Bodrog megye hatóságának I. Lajos-kori oklevelei: opac-EUL01-000819985
Constituent unit: Csanád mezőváros polgárainak 1427. évi privilégiuma: opac-EUL01-000818863
Constituent unit: Delján Péter herceg, bán, cár az első első ezredforduló táján: opac-EUL01-000819988
Constituent unit: Drakwlyahaza: opac-EUL01-000818860
Constituent unit: Dunajec (Nedec) vára a XIV. században: opac-EUL01-000819997
Constituent unit: Egy kiadatlan Zsigmond-kori oklevél margójára: opac-EUL01-000819987
Constituent unit: Egy régész történetiségéről kritikai észrevételek Fodor István újabb írásai kapcsán: opac-EUL01-000820000
Constituent unit: Ekinči ibn Qočqar, a qūnok és a polovecek: opac-EUL01-000819030
Constituent unit: Fegyverrel örökbefogadott fiú volt-e Alboin?: opac-EUL01-000818939
Constituent unit: Gondolatok a Giray dinasztianévről: opac-EUL01-000818918
Constituent unit: Gyilkosság a pesti mezőn Nagy Lőrinc palotás halála 1494-ben: opac-EUL01-000819781
Constituent unit: Ismeretlen ismerős (Szt. naum életrajzához): opac-EUL01-000818864
Constituent unit: Kazária kilenc kerülete a De administrando imperio egyik kazár vonatkozású fejezete: opac-EUL01-000819986
Constituent unit: Keselyű a Paradicsomban avagy A honfoglaló magyarok művészete: opac-EUL01-000819995
Constituent unit: Királyi birtokvisszavételek az Árpád-kor utolsó évtizedeiben: opac-EUL01-000818933
Constituent unit: Levelesített káptalanok: Eger és Csázma pecsétjei a középkorban: opac-EUL01-000819999
Constituent unit: Magyarok és románok a Duna-Tisza-Maros közben: opac-EUL01-000819981
Constituent unit: Metód és a magyar kereszténység kezdetei zacheus püspök felszentelése 963-ban: opac-EUL01-000818941
Constituent unit: Néhány X-XI. századi magyar hatalmi jelvényről: opac-EUL01-000820001
Constituent unit: Néhány megjegyzés a Szent István-i egyházszervezés folyamatához: opac-EUL01-000820004
Constituent unit: Pápai legátusok a XI-XIII. századi Magyarországon (diplomácia, egyházkormányzat és egyházjog): opac-EUL01-000818938
Constituent unit: Rozgonyi Simon országbírósága (1409-1414): opac-EUL01-000818852
Constituent unit: Szent István segítséget kér Szűz máriától Konrád császár ellen: opac-EUL01-000819777
Constituent unit: Szent László király alakja szekvenciájában: opac-EUL01-000818853
Constituent unit: Szent oroszország (Szvjataja Rusz) az óorosz irodalomban: opac-EUL01-000818862
Constituent unit: Vallotta vagy cáfolta-e Eckhart Ferenc a Szent Korona-eszmét?: opac-EUL01-000818850
Constituent unit: X. századi magyar fejedelmek és törzsfők: opac-EUL01-000820006
Constituent unit: Zagoriensis episcopus (Megjegyzés a zágrábi püspökség korai történetéhez): opac-EUL01-000819032
Constituent unit: megjegyzések Anonymus stílusáról és szóhasználatáról: opac-EUL01-000820007
Constituent unit: Újabb lehetséges adalék a magyarok balkáni kalandozásaihoz: opac-EUL01-000818849
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Libr. of the Inst. of History

Holdings details from Inst. of Historical Studies
Call Number: Copy: Collection: Status:
72.950 94.159/010 (Hi) Központ - olvasóterem Short loan  Eml. - Makk Ferenc
72.950/1 94.367/011 (Hi) ELTE-CEU Középkortudományi Könyvtár Limited loan