IV. : Családtörténet, heraldika, honismeret Nagy Iván: Magyarország családai; Kempelen Béla: Magyar nemes családok; Turul 1883-1950; Magyar nemzetiségi zsebkönyv I-II.; Karácsonyi János: A magyar nemzetiségek a XIV.század közepéig; Engel Pál: Magyarország világi archantológiája 1301-1457 és Középkori magyar genealógia; Siebmacher's Wappenbuch - Nagy címerkönyv; Magyarország címeres könyve; Magyarország címertára; Magyar címeres emlékek; A Magyar Országos Levéltár címereslevelei; Településeink címeres pecsétjei; Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve; Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala; Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában; Vályi András: Magyarország leírása; Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára; Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Torda város és környéke; Szolnok-Doboka vármegye monográfiája; Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája; Bunyitay Vince: A váradi püspökség története; Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek; Szolnok megyei honismereti kiskönyvtár; Wenczel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár; Hazai oklevéltár 1234-1536; Závodszky Levente forrásgyűjteménye

Saved in:
Alternate Titles:Magyarország családai
Magyar nemes családok
Turul 1883-1950
Magyar nemzetiségi zsebkönyv I-II.
A magyar nemzetiségek a XIV.század közepéig
Magyarország világi archantológiája 1301-1457
Középkori magyar genealógia
Siebmacher's Wappenbuch - Nagy címerkönyv
Magyarország címeres könyve
Magyarország címertára
Magyar címeres emlékek
A Magyar Országos Levéltár címereslevelei
Településeink címeres pecsétjei
A heraldika kézikönyve
A heraldika vezérfonala
Magyarország vármegyéi és városai
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában
Magyarország leírása
Magyarország geográfiai szótára
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
A Székelyföld leírása, Torda város és környéke
Szolnok-Doboka vármegye monográfiája
Szilágy vármegye monográfiája
A váradi püspökség története
Megszentelt kövek
Szolnok megyei honismereti kiskönyvtár
Árpád-kori új okmánytár
Hazai oklevéltár 1234-1536
Závodszky Levente forrásgyűjteménye
Other Authors:
Format: Computer File
Language:Hungarian
Published: 2003
Subjects:
DVD
Related Items:Common title: Arcanum DVD Könyvtár: opac-EUL01-000162001
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

BTK Central Reading Hall

Call Number: Copy: Collection: Status:
N-21 133.578/05 (KO) történelmi bibliográfiák olvasóteremben Nem kölcsönözhető

Libr. of the Inst. of German s

Call Number: Copy: Collection: Status:
ED 80/11 ED 80/11 (GER) Olvasóterem, Német Gyűjtemény Nem kölcsönözhető  Place a Hold

University Library and Archive

Call Number: Copy: Collection: Status:
QK175 QK175 Olvasóterem_zárt Nem kölcsönözhető