A kémia újabb eredményei

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Budapest : Akad. K., 1970
Subjects:
Related Items:Volume: 19. köt., Fémekkel katalizált heterogén szénhidrogén-reakciók: opac-EUL01-000234533
Volume: 23., Koordinációs vegyületek gőzfázisú molekulageometriája: opac-EUL01-000234506
Volume: 24., Olefinek katalitikus kettőskötés-izomerizációjának mechanizmusa: opac-EUL01-000234652
Volume: 65., A fotográfiai emulziók spektrális érzékenyítése: opac-EUL01-000318900
Volume: 83.,: opac-EUL01-000088780
Volume: A 2003-as paksi üzemzavar műszaki okai és lefolyása: opac-EUL01-000404394
Volume: A bórkémia újabb haladásáról: opac-EUL01-000234668
Volume: A diazovegyületek és alkalmazásuk a foto- és híradástechnikai iparban: opac-EUL01-000234596
Volume: A dikálcium-ortoszilikátorok polimorfizmusa és alkalmazása a komplex ásványvagyon-gazdálkodásban: opac-EUL01-000241178
Volume: A forró-gyök hipotézis: opac-EUL01-000236558
Volume: A gravimetria mint a kémiai analízis alapja: opac-EUL01-000225714
Volume: A heterociklusos vegyületek kémiájának újabb irányai: opac-EUL01-000095677
Volume: A hidrogénkötés: opac-EUL01-000244453
Volume: A keményítő bioszintézise és enzimes degradációja: opac-EUL01-000234110
Volume: A konduktometriás és oszcillometriás elemzések: opac-EUL01-000241184
Volume: A kémia eredményei az iparfejlesztésben: opac-EUL01-000225886
Volume: A kémiai indukció: opac-EUL01-000234089
Volume: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai: opac-EUL01-000198049
Volume: A modern szervetlen kémia eredményei: opac-EUL01-000315662
Volume: A molekulageometria meghatározása forgási spektroszkópiával: opac-EUL01-000319207
Volume: A poliésztergyanták kémiája: opac-EUL01-000319000
Volume: A szennyvíztisztítási technológia néhány méretnövelési kérdése: opac-EUL01-000241562
Volume: A számítástechnika alkalmazási lehetőségeinek néhány elvi és gyakorlati kérdése a fermentációs kutatásban: opac-EUL01-000234023
Volume: A szén-monoxid katalitikus aktiválása: opac-EUL01-000318781
Volume: A szénhidrátok fémkomplexeinek egyensúlyi viszonyai, szerkezete és alkalmazásai: opac-EUL01-000319327
Volume: A természetes peptidek szintézisének legújabb eredményei: opac-EUL01-000233803
Volume: Adszorbeált molekulák infravörös spektruma: opac-EUL01-000225826
Volume: Aktivációs analízis a kozmokémiában: opac-EUL01-000242267
Volume: Alkánok és cikloalkánok átalakulása fémkatalizátoron: opac-EUL01-000318558
Volume: Analitikai módszerek a klinikai kémiában: opac-EUL01-000249193
Volume: Anyarozs-alkaloidok és szintézisük: opac-EUL01-000240327
Volume: Az aluminium jelentősége a műszaki fejlesztésben: opac-EUL01-000234666
Volume: Az alumínium (III) kölcsönhatása biomolekulákkal: opac-EUL01-000231896
Volume: Az elektrondiffrakciós atomtávolság: opac-EUL01-000234637
Volume: Az elektronhiányos cluster-rendszerek kutatásának újabb irányzatai és alkalmazásuk a fullerénkutatásban: opac-EUL01-000183195
Volume: Az oxa-cikloalkánok kémiája: opac-EUL01-000318785
Volume: Bevezetés a számítógépes gyógyszertervezésbe: opac-EUL01-000422580
Volume: Biokatalízis a szintetikus kémiában: opac-EUL01-000239885
Volume: Cianátok, izocianátok és tioszármazékaik molakulaszerkezete :: opac-EUL01-000089685
Volume: Citosztatikus hatású vegyületek kémiája: opac-EUL01-000234515
Volume: Di- és poliszacharidok térszerkezeti kérdései: opac-EUL01-000234029
Volume: Diolok dehidratálása: opac-EUL01-000240701
Volume: Elegyadszorbció folyadék, szilárd és folyadék, gőz határfelületen: opac-EUL01-000244738
Volume: Elektrokatalízis: opac-EUL01-000318233
Volume: Energia, anyag, információ: opac-EUL01-000147929
Volume: Folyadékszorpció és immerziós nedvesedés hidrofil/hidrofob felületeken: opac-EUL01-000089686
Volume: Fél évszázadot felölelő, hagyományos határokon átlépő kutatások: opac-EUL01-000457872
Volume: Fémek korróziósebességének meghatározása a polarizációs ellenállás mérése alapján: opac-EUL01-000261183
Volume: Fénnyel aktiválható biológailag hatékony vegyületek: opac-EUL01-000181164
Volume: Geoporfirinek: opac-EUL01-000239873
Volume: Gőznyomás izotópeffektus és intermolekuláris kölcsönhatások: opac-EUL01-000244432
Volume: Hidrogén-izotópeffektus kémiai reakciókban: opac-EUL01-000241524
Volume: Hidrogénhidas anion komplexek: opac-EUL01-000245923
Volume: Illékony kénvegyületek szerkezete: opac-EUL01-000240160
Volume: Indukciós reakciók a kémiai analízisben: opac-EUL01-000234441
Volume: Inhibíciós jelenségek gázreakciókban: opac-EUL01-000225808
Volume: Ion- és molekulaszelektív elektródok biológiai rendszerekben: opac-EUL01-000261150
Volume: Ipar és műszaki fejlesztés hazánkban az 1980-as években: opac-EUL01-000241047
Volume: Kombinatorikus kémia: opac-EUL01-000181145
Volume: Kontakt nedvesedés: opac-EUL01-000225813
Volume: Langmuir-Blodgett-filmek: opac-EUL01-000349495
Volume: Lewis-savas katalízis: opac-EUL01-000249224
Volume: Mikrokristályok és mikrocseppek elektrokémiája: opac-EUL01-000419836
Volume: Molekulamechanika: opac-EUL01-000181414
Volume: Nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia a peptidkémiában: opac-EUL01-000239852
Volume: Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezeti kémiában: opac-EUL01-000106536
Volume: Nemelektrolit folyadékok dielektromos tulajdonságai: opac-EUL01-000244423
Volume: Nemvizes oldatok koordinációs kémiája: opac-EUL01-000241645
Volume: Oldószerhatás a koordinációs kémiában: opac-EUL01-000182951
Volume: Passzivitás, réskorrózió, lyukkorrózió: opac-EUL01-000241499
Volume: Penicillinek, kefalosporinok és egyéb B[éta]-laktám antibiotikumok: opac-EUL01-000088776
Volume: Peptidek térszerkezet-vizsgálata: opac-EUL01-000211001
Volume: Peptidszintézis: opac-EUL01-000319230
Volume: Perovszkitok és származékaik Mössbauer-spektroszkópiája: opac-EUL01-000225201
Volume: Pirido [1,2-a] pirimidinek kémiája: opac-EUL01-000240748
Volume: Polimerek diszperz rendszerekben: opac-EUL01-000319322
Volume: Prosztaglandinok szintézise: opac-EUL01-000244427
Volume: Protonátugrás oldatokban: opac-EUL01-000242258
Volume: Szervetlen vegyületek molekulageomtetriája a vegyértékelektronpár-taszítási elmélet alapján: opac-EUL01-000035203
Volume: Szilatránok szerkezete és tulajdonságai: opac-EUL01-000240321
Volume: Számítástechnikai módszerek fázisegyensúlyok és kémiai egyensúlyok vizsgálatára: opac-EUL01-000233739
Volume: Szénhidrogén rendszerek radiolízise: opac-EUL01-000225730
Volume: Szénhidrogének gyűrűzáródási reakciói fémkatalizátorokon: opac-EUL01-000240360
Volume: Szénhidrogének impulzusradiolízise: opac-EUL01-000318633
Volume: Szénrezonancia-spektroszkópia: opac-EUL01-000318789
Volume: Színképfelvételek kiértékelése: opac-EUL01-000240328
Volume: Tömegspektroszkópia: opac-EUL01-000241515
Volume: Történeti-tudományelméleti megjegyzések a kémiáról: opac-EUL01-000233606
Volume: Vegyipar és kemizálás hazánkban az 1980-as években: opac-EUL01-000240354
Volume: Válogatott fejezetek a modern NMR-spektroszkópiából: opac-EUL01-000241157
Volume: Zsákutcák, tévutak és csapdák a jelenkori elektrokémia elméletében és kutatásában: opac-EUL01-000181435
Volume: Újabb eredmények a komplex egyensúlyok vizsgálatában: opac-EUL01-000233841
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Library of Faculty of Science

Holdings details from Library of Faculty of Science
Call Number: Copy: Collection: Status:
R K-36 12945 (TTK) Kémiai szakgyűjt. Circulating  Place a Hold
540 K-36 1106/ktcs (TTK) Kémiai szakgyűjt. Circulating  Place a Hold