Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában

Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy jellemző-e az egyszerűsítés mint fordítási univerzálé a japán megszólítási rendszer magyar nyelvre való fordításában. A vizsgálathoz használt nyelvi példák Nacume Szószeki Vagahai va neko de aru című, 1906-ban megjelent regényéből, valamint Erdős György fordításáb...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: journal article
Language:Hungarian
Published: 2009
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10831/65586
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id edit-10831-65586
recordtype dspace
spelling edit-10831-655862022-03-31T23:17:47Z Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában Somodi, Júlia Japanese address terms Hungarian address terms translation universals lexical simplification grammatical simplification japán megszólítási rendszer magyar megszólítási rendszer fordítási univerzálék lexikai egyszerűsítés grammatikai egyszerűsítés Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy jellemző-e az egyszerűsítés mint fordítási univerzálé a japán megszólítási rendszer magyar nyelvre való fordításában. A vizsgálathoz használt nyelvi példák Nacume Szószeki Vagahai va neko de aru című, 1906-ban megjelent regényéből, valamint Erdős György fordításában Macska vagyok címmel napvilágot látott művéből származnak. A fordítás a japán eredeti alapján készült. A tanulmány bemutatja a japán és magyar megszólítási rendszer fontosabb jellemzőit, majd elemzi a korpuszban talált japán és magyar nyelvi példákat a fordítási univerzálék szempontjából. Az elemzés eredményeképpen megállapítható, hogy grammatikai egyszerűsítéssel csak a személyes névmások fordításakor találkozunk, az utótagok, rokonsági megnevezések, foglalkozásnevek fordításakor lexikai és (vagy) grammatikai gazdagodás tapasztalható. 2009 info:eu-repo/semantics/article http://hdl.handle.net/10831/65586 elte:2059027 elte:2 elte:FORDÍTÁSTUDOMÁNY elte:FORDÍTÁSTUDOMÁNY elte:81 elte:70 elte:11 elte:10070868 hun info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf LOMS: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/65586/1/Ford%c3%adt%c3%a1si%20univerz%c3%a1l%c3%a9k%20jap%c3%a1n%20megsz%c3%b3l%c3%adt%c3%a1sok%20magyar%20ford%c3%adt%c3%a1s%c3%a1ban.pdf
institution L_EDIT
language Hungarian
topic Japanese address terms
Hungarian address terms
translation universals
lexical simplification
grammatical simplification
japán megszólítási rendszer
magyar megszólítási rendszer
fordítási univerzálék
lexikai egyszerűsítés
grammatikai egyszerűsítés
spellingShingle Japanese address terms
Hungarian address terms
translation universals
lexical simplification
grammatical simplification
japán megszólítási rendszer
magyar megszólítási rendszer
fordítási univerzálék
lexikai egyszerűsítés
grammatikai egyszerűsítés
Somodi, Júlia
Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
topic_facet Japanese address terms
Hungarian address terms
translation universals
lexical simplification
grammatical simplification
japán megszólítási rendszer
magyar megszólítási rendszer
fordítási univerzálék
lexikai egyszerűsítés
grammatikai egyszerűsítés
description Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy jellemző-e az egyszerűsítés mint fordítási univerzálé a japán megszólítási rendszer magyar nyelvre való fordításában. A vizsgálathoz használt nyelvi példák Nacume Szószeki Vagahai va neko de aru című, 1906-ban megjelent regényéből, valamint Erdős György fordításában Macska vagyok címmel napvilágot látott művéből származnak. A fordítás a japán eredeti alapján készült. A tanulmány bemutatja a japán és magyar megszólítási rendszer fontosabb jellemzőit, majd elemzi a korpuszban talált japán és magyar nyelvi példákat a fordítási univerzálék szempontjából. Az elemzés eredményeképpen megállapítható, hogy grammatikai egyszerűsítéssel csak a személyes névmások fordításakor találkozunk, az utótagok, rokonsági megnevezések, foglalkozásnevek fordításakor lexikai és (vagy) grammatikai gazdagodás tapasztalható.
format Journal Article
physical application/pdf
author Somodi, Júlia
author_facet Somodi, Júlia
title Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
title_short Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
title_full Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
title_fullStr Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
title_full_unstemmed Fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
title_sort fordítási univerzálék japán megszólítások magyar fordításában
publishDate 2009
publishDateSort 2009
url http://hdl.handle.net/10831/65586
first_indexed 2022-03-31T23:17:47Z
last_indexed 2022-08-24T14:36:53Z
_version_ 1742046089302769664
score 13,367548