A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése

Az utóbbi évtizedekben a felszíni vizeink min sége fokozottan romlott. Ez els sorban az antropogén tevékenységeknek tudható be. Az emberi népesség növekedésével rohamosan megn tt a vízhasználat, így fokozott figyelmet kell szentelnünk vízkészleteink meg rzésének. A vízmin ségromlás szempontjából...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Other Authors:
Format: scientific student body thesis
Language:Hungarian
Published: 2008
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10831/37689
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id edit-10831-37689
recordtype dspace
language Hungarian
topic Kis-Balaton
TDK dolgozat
Környezettudományi TDK
spellingShingle Kis-Balaton
TDK dolgozat
Környezettudományi TDK
Hatvani, István Gábor
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
topic_facet Kis-Balaton
TDK dolgozat
Környezettudományi TDK
description Az utóbbi évtizedekben a felszíni vizeink min sége fokozottan romlott. Ez els sorban az antropogén tevékenységeknek tudható be. Az emberi népesség növekedésével rohamosan megn tt a vízhasználat, így fokozott figyelmet kell szentelnünk vízkészleteink meg rzésének. A vízmin ségromlás szempontjából az édesviz sekély tavak a legveszélyeztetettebbek. A tavak vízmin ségromlásának els dleges forrása a szervetlen növényi tápanyag, amely eutrofizációt okoz a víztestekben. Ez a folyamat lehet természetes és antropogén eredet is. A természetessel szemben az antropogén eredet eutrofizációt kiváltó tényez k (bemosódó m trágya, vízszennyezések, stb.) hirtelen és nagy volumennel hatnak az ökológiai rendszerekre, túlterhelik azokat, így haváriák következhetnek be. Közép-Európa legnagyobb sekély viz tava a Balaton, amelyben az ember környezetátalakító tevékenysége nagy mérték eutrofizációt okozott. A Balaton egyedi fekvése, természeti értékei és felbecsülhetetlen él világa egész Európában egyedi, így els dleges feladatunk e nemzeti kincsünk meg rzése. Erre a feladatra hivatott a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR), amely els sorban a Zala vizében szállított szervetlen növényi tápanyagokat sz ri meg. Jelen dolgozat célja, hogy az 1984-t l rendelkezésre álló kémiai, biológiai és fizikai paraméterek adatelemz módszerekkel történ vizsgálatával mutassa be a Kis-Balatonban zajló, illetve már lezajlott folyamatokat. Tudomásom szerint a KBVR-r l nem készült vizsgálat, ami ilyen hosszú id tartamot ölelne fel. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer a mai napig befejezetlen, így nagyon fontos, hogy a szakmának minnél több információ és vizsgálati eredmény álljon rendelkezésére, amikor megtervezi és elkezdi a II. ütem befejezését. Szerény eszközeivel ehhez kíván hozzájárulni ez a dolgozat.
author_additional Kovács, József
format Scientific Student Body Thesis
physical application/pdf
author Hatvani, István Gábor
author_facet Hatvani, István Gábor
title A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
title_short A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
title_full A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
title_fullStr A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
title_full_unstemmed A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
title_sort kis-balaton vízvédelmi rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése
publishDate 2008
publishDateSort 2008
url http://hdl.handle.net/10831/37689
first_indexed 2018-08-31T10:47:57Z
last_indexed 2020-12-14T19:59:04Z
institution L_EDIT
_version_ 1695570230787440640
score 13,341745