A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén

A szabadságvesztésre ítéltek általában többszörösen hátrányos helyzetben vannak. Többségüket családi háttere már eleve determinálja, alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sokuk valamilyen szenvedélybetegséggel is küszködik (alkohol, kábítószer mellett a játékszenvedély is nagyon gyakori), bűn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Other Authors:
Format: scientific student body thesis
Language:Hungarian
Published: 2004
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10831/34719
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id edit-10831-34719
recordtype dspace
spelling edit-10831-347192018-08-31T10:42:56Z A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén Both, Emőke Kerezsi, Klára jogtudomány kriminológia büntetés-végrehajtás utógondozás A szabadságvesztésre ítéltek általában többszörösen hátrányos helyzetben vannak. Többségüket családi háttere már eleve determinálja, alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sokuk valamilyen szenvedélybetegséggel is küszködik (alkohol, kábítószer mellett a játékszenvedély is nagyon gyakori), bűncselekményük elkövetése gyakran személyiségükkel összefüggő pszichikai okokra is visszavezethető, végül mindezt tetőzi a szabadulásuk utáni büntetett előélet. A felsoroltak mind a visszaes ők magas számára adnak lehetséges magyarázatot. Statisztikai adatok és kutatások eredményei mutattak rá, hogy a fiatalkorban elkövetett első bűncselekmény sok esetben a bűnöző életmód megalapozójává válik.1 A bűnismétlések megelőzése ezért kiemelt jelentőségű, főként a fiatalkorú elítéltek esetében. A visszaesők számának csökkentésére természetesen többféle megoldási javaslat is adható, amelyek közül én a kortárssegítők nyújtotta segítség lehetőségeivel foglalkozom. Konkrét programokat vázolok fel, amelyek a bv. intézet feladatkörébe utalt nevelés és az utógondozást végzők szabadításra felkészítő tevékenységének hatékony kiegészítőjévé válhatnának. A kortárssegítés célja, hogy a segítségre szorulókat külön képzésen elsajátított alapvető ismeretekkel felvértezett önkéntes fiatalok egy mellérendelt kapcsolat keretében támogassák. Az önkéntesek munkájának hazai megvalósulásáról, jelent őségéről a 2. fejezetben írok. A kortárssegítésnek a bűnismétlés megelőzésére való kiterjesztése új lendületet adhatna a bv. intézetek, valamint az utógondozás nyújtotta segítségadásnak, amelyekre a 3. és a 4. fejezetben térek ki, összesen három program felvázolásával. Javaslatokat teszek az ezidáig középiskolában és javítóintézetben hatékonyan működő ún. Street Law program bv. intézetekben való kiterjesztésére, a Fiataloktól Fiataloknak program elindítására, amely a csoportos beszélgetésben rejlő pozitív hatásokat kihasználva biztosítana hasznos időtöltést a fogvatartottaknak. Végül szólok a Pártfogói Csoportról, amely a börtönpártfogolás, és az utógondozás individualizált, egy személy által végzett megvalósítását garantálná. Dolgozatomat a kortárssegítés bűnismétlés megelőzésében való előnyeinek a felsorakoztatásával zárom. 2004 info:eu-repo/semantics/workingPaper hallgatói dolgozat http://hdl.handle.net/10831/34719 hun info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf LOMS: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/34719/1/BothEmoke-KortarssegitesLehetosegei_unpw.pdf
institution L_EDIT
language Hungarian
topic jogtudomány
kriminológia
büntetés-végrehajtás
utógondozás
spellingShingle jogtudomány
kriminológia
büntetés-végrehajtás
utógondozás
Both, Emőke
A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
topic_facet jogtudomány
kriminológia
büntetés-végrehajtás
utógondozás
description A szabadságvesztésre ítéltek általában többszörösen hátrányos helyzetben vannak. Többségüket családi háttere már eleve determinálja, alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sokuk valamilyen szenvedélybetegséggel is küszködik (alkohol, kábítószer mellett a játékszenvedély is nagyon gyakori), bűncselekményük elkövetése gyakran személyiségükkel összefüggő pszichikai okokra is visszavezethető, végül mindezt tetőzi a szabadulásuk utáni büntetett előélet. A felsoroltak mind a visszaes ők magas számára adnak lehetséges magyarázatot. Statisztikai adatok és kutatások eredményei mutattak rá, hogy a fiatalkorban elkövetett első bűncselekmény sok esetben a bűnöző életmód megalapozójává válik.1 A bűnismétlések megelőzése ezért kiemelt jelentőségű, főként a fiatalkorú elítéltek esetében. A visszaesők számának csökkentésére természetesen többféle megoldási javaslat is adható, amelyek közül én a kortárssegítők nyújtotta segítség lehetőségeivel foglalkozom. Konkrét programokat vázolok fel, amelyek a bv. intézet feladatkörébe utalt nevelés és az utógondozást végzők szabadításra felkészítő tevékenységének hatékony kiegészítőjévé válhatnának. A kortárssegítés célja, hogy a segítségre szorulókat külön képzésen elsajátított alapvető ismeretekkel felvértezett önkéntes fiatalok egy mellérendelt kapcsolat keretében támogassák. Az önkéntesek munkájának hazai megvalósulásáról, jelent őségéről a 2. fejezetben írok. A kortárssegítésnek a bűnismétlés megelőzésére való kiterjesztése új lendületet adhatna a bv. intézetek, valamint az utógondozás nyújtotta segítségadásnak, amelyekre a 3. és a 4. fejezetben térek ki, összesen három program felvázolásával. Javaslatokat teszek az ezidáig középiskolában és javítóintézetben hatékonyan működő ún. Street Law program bv. intézetekben való kiterjesztésére, a Fiataloktól Fiataloknak program elindítására, amely a csoportos beszélgetésben rejlő pozitív hatásokat kihasználva biztosítana hasznos időtöltést a fogvatartottaknak. Végül szólok a Pártfogói Csoportról, amely a börtönpártfogolás, és az utógondozás individualizált, egy személy által végzett megvalósítását garantálná. Dolgozatomat a kortárssegítés bűnismétlés megelőzésében való előnyeinek a felsorakoztatásával zárom.
author_additional Kerezsi, Klára
format Scientific Student Body Thesis
physical application/pdf
author Both, Emőke
author_facet Both, Emőke
title A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
title_short A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
title_full A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
title_fullStr A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
title_full_unstemmed A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
title_sort kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén
publishDate 2004
publishDateSort 2004
url http://hdl.handle.net/10831/34719
first_indexed 2018-08-31T10:42:56Z
last_indexed 2023-09-01T11:13:53Z
_version_ 1775825986342879232
score 13,348571