1
by Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992)
Published: cop. 1993
Book
2
by Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992)
Published: cop. 1989
Book
3
Book
4
by Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992)
Published: cop. 1987
Book
5
6
7
Book
8
by Slavejkov, Penčo Petkov (1866-1912)
Published: 1948
Related title: S"brani s"čineniâ
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
9
by Verkovič, Stefan Ilič (1821-1893)
Published: cop. 1980
Related title: Narodne pesme makedonski bugara
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (utószó)...
Book
10
Published: 1978
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
11
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
12
Published: 1981-1983
Related title: [5.] tom : Lûbovni pesni
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
13
by Paisij Hilendarski (1722-1773)
Published: 1960
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
14
by Slavejkov, Petko Račov (1827-1895)
Published: 1963
Related title: S"čineniâ : P"lno s"branie v deset toma
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
15
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (előszó)...
Book
16
by Vazov, Ivan Minčev (1850-1921)
Published: 1950
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (közrem.)...
Book
17
by Vazov, Ivan Minčev (1850-1921)
Published: 1946
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
18
Published: 1982
Related title: Părvi meždunaroden kongres po bălgaristika
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
19
Published: 1989
Related title: Vtori meždunaroden kongres pob"lgaristika
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk.)...
Book
20
by Paisij Hilendarski (1722-1773)
Published: 1972
...Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (szerk., előszó)...
Book
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search