Showing 1 - 10 results of 10 for search 'Berghoffer Mihály (1769-1835)', query time: 0.13s Refine Results
1
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1832
Related title: A' szabad 's királyi Győr városa Szegények Intézetének mivoltát, és az 1831-dik esztendei augusztus 1-ső napjától az 1832-dik esztendei julius 31-dik napjáig vólt bévételei és kiadásainak minéműségét tárgyazó tudósítás
small print
2
3
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1831
Related title: Oratio funebris quam in solennibus exequiis ... cardinalis principis Alexandri a Rudna et Divék-Újfalu, Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis Archi-Episcopi ... die 25. Octobris 1831. Strigonii dixit Joannes Stankovits ..
Go to the source
small print
4
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1810
Related title: Tägliche Todes-Erinnerung und Gebete zur Erlangung eines glücklichen Todes
small print
5
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1824
Related title: Múzsai ajándék azon alkalmatosságra, midőn méltóságos Soborsini báró Forray András úr ... Krassó vármegyében feő ispányi hivatal helytartóságába való beiktatása ünnepét fényessen üllötte, az 1825dik esztendei május 30kán
small print
6
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1821
Related title: Áldott emlékezete Isten és emberek előtt kedves néhai ... báró Fischer István úrnak, ... az egri anyaszentegyház második érsekének, ... mellyet hirdetett Ferenczy Jósef ... midőn az egri érsekségnek árva rendeitől gyászos egyházi pompával tiszteltetnék az egri fő
small print
7
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1831
Related title: Tekintetes nemes Borsod vármegyének nagy méltóságú Revisnyei gróf Reviczky Ádám úrnak, ... Borsod vármegye' fő-ispánjának elől-ülése alatt, 1829dik esztendőben Kis-Asszony-havának 12dik napján Miskólcz városában tartatott restaurationalis köz' gyűlése alkalmato
small print
8
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1824
Related title: Ode ad excellentissimum comitem Antonium Károlyi, cum anno M.DCC.XC. ad regendam provinciam Szathmáriensem, atque ad ejus magistratus publicos more, institutoque majorum instaurandos feliciter veniens, insigni celebritate, & summo gaudio omnium acceptus est VIII. Aprilis
small print
9
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1824
Related title: Méltóságos Bőle András fő pásztori székébe való fényes bé-iktatásakor a' tanuló papság' szivében érzett igaz szeretetnek, és buzgó tiszteletnek örökös záloga
small print
10
by Berghoffer Mihály (1769-1835)
Published: 1831
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmin
small print
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search